НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ "ВІННИЦЬКОГО ПРЕСКЛУБУ":

1. Інформаційна діяльність Підвищення поінформованості громад шляхом проведення публічних медіазаходів для журналістів та поширення інформації у засобах масової комунікації (ЗМК).

2. Розвиток громадянського суспільства Сприяння розвитку громадських організацій шляхом інформаційної підтримки їхньої статутної діяльності.

3. Професійна освіта Підвищення професійної рівня журналістів шляхом проведення освітніх заходів.

4. Просвітницька діяльність Сприяння поінформованості громад щодо суспільно значущих тем шляхом поширення та популяризації інформації у ЗМК.

5. Захист прав журналістів Сприяння дотримання прав та свобод представників ЗМК шляхом просвітницької та адвокаційної діяльності.

6. Організаційний розвиток Розбудова потужної організації із широким ресурсом засобів і професійним потенціалом шляхом виконання плану організаційного розвитку.