27 квітня

У ВІННИЦЬКИХ ВИДАНЬ У КВІТНІ – РЕКОРДНА КІЛЬКІСТЬ ФЕМІНІТИВІВ

У ВІННИЦЬКИХ ВИДАНЬ У КВІТНІ – РЕКОРДНА КІЛЬКІСТЬ ФЕМІНІТИВІВ

У 2021 році Вінницький прес-клуб у партнерстві з регіональними прес-клубами здійснив другий етап гендерного моніторингу журналістських матеріалів регіональних видань у межах проекту «Гендерночутливий простір сучасної журналістики». Перша хвиля моніторингу відбулася з 8 по 14 лютого,  друга – з 12 по 18 квітня. Під час досліджень відстежувався кількісний показник жінок і чоловіків як експерток/експертів (тих, кого цитують, у кого беруть коментар) і героїнь/героїв та фемінітивів у журналістських матеріалах. Також експерти брали до уваги  прояви стереотипного та сексистського контенту і наявності публікацій на гендерну тематику.

Уже традиційно значна кількість публікацій у всіх виданнях була присвячена темі COVID-19. У друкованих виданнях, у квітні, на жаль, це матеріали-епітафії відомим публічним діячам Вінниці та Вінницької області, які пішли з життя в наслідок пандемії. Коментаторами виступають як і чоловіки, так і жінки. Фактично співвідношення коментаторів 50% на 50%. Щодо онлайн-матеріалів, то, як і минулої моніторингової хвилі,  новини – передруки пресрелізів обласної адміністрації, департаменту охорони здоров’я тощо. Видання взагалі уникають коментаторів (ні чоловіків, ні жінок) цієї теми.

12

13

14

Вінницькі онлайн видання

Експертки аналізували матеріали таких електронних видань: Вінниця-Інфо, Vежа, VinBazar, Na Парижі та I-VIN протягом 12-18квітня 2021 року. Всього було опрацьовано 400 матеріал.

Щодо кількісних показників, то якщо у лютневих онлайн-публікаціях жінки у 33% випадків були експертками, то у квітні відсоток збільшився до 34%. Проте кількість героїнь публікацій підвищився з 27% до 32%. Як і в лютому, кількість згадувань про чоловіків у різних тематиках переважає майже втричі.

Хто ж з вінницьких он-лайн видань більше уваги приділяв жінкам, а хто чоловікам, і в яких соціальних ролях вони найчастіше виступали експертками?

«Волонтерство та благодійність», «екологія та дозвілля» - у цих темах домінують жінки як експертки: 96% та 74% відповідно. Понад 50% експерток у матеріалах на тему культури та релігії, трохи більше 30% – у медичній (38%), спортивній (33%), розважальній (32%) темах. Експертками у політичних та економічних их матеріалах виступають менше 3%. Це найнижчий показник за всі хвилі моніторингу вінницьких обласних видань. Наприклад, присутність жінок-політикинь, чий голос звучить у новинах онлайн-виданнь, у лютому становивбвльше – 5%. Чоловіки-експерти присутні у лютому практично у всіх категоріях. Усе це засвідчує гендерний дисбаланс на користь чоловіків.

Героїнь у матеріалах інтернет-видань практично стільки, скільки і експерток (32% і 34% відповідно). У бізнесово-економічній та соціальній тематиках їх загалом не було. Найбільше героїнь у темах «політикамісцева влада» (46%), «волотерствоблагодійність» (65%), «екологіядовкілля» (50%). У квітні, як і у лютому,  присутність чоловіків-героїв в інтернет-виданнях у всіх сферах перевищує кількість жінок у 3,5 разів.

Найбільша кількість експерток зафіксовано на інтернет-ресурсі Vежа (46%),  на другій позиції – два видання «Вінниця-інфо» та Na Парижі  (по 37%). Третя позиція у - I-VIN  (35%), і менш всього жінкам надавали слово на VinBazar - 11 %.

Щодо героїнь публікацій, то їх найбільше знову таки на сатйі Vежа (41%),  на другому місці два видання «Вінниця-інфо» (36%), третя позиція - I-VIN (30%). Останні позиції поділяють   Na Парижі  (27%) та VinBazar (26 %).

Нагадаємо, що у лютому кількість жінок як експерток та героїнь перевищувало 50% у I-VIN (61% та 51% - відповідно) і це виглядало як домінування жінок. Як бачимо із цієї моніторингової хвилі, тенденції змінилися в інший бік.

 

Фемінітиви

Всього в онлайн-виданнях назви професій, посад жінок у жіночому роді (фемінітиви) вживані у більшості матеріалів – 89%. Це значне покращення лютневого показника, який був теж досить високим - 75%. Загалом за останні чотири роки цей показник зріс майже у чотири рази – на початках було 20%. Лідером квітня є Vежа та VinBazar – по 100% фемінітивів. Досить високі показники у решти видань: «Вінниця-інфо» - 85%, Na Парижі  - 83%,  I-VIN - 82%.

Незначна кількість маскулінітивів у публікаціях інтернет-видань в більшості випадків пов’язана із використанням текстів релізів. Так, наприклад, на сайтах Na Парижі  та   I-VIN була публікація про соціальну освітню ініціативу, де вказано «президент Міжнародного молодіжного руху «SchoolRecyclingWorld» Юлія Мархель». Зрозуміло, що варто було б коректорам та редакторам виправити і «президентка» звучало б куди доречніше. Як, наприклад, у виданні Вінниця-інфо, яке розмістило реліз Департаменту охорони здоров’я і маскулінітив «заступник директора департаменту охорони здоров'я та реабілітації ОДА Тетяни Бондаренко» змінено на «заступниця директора». Натомість, на сайті Na Парижі залишився «заступник директора».

За результатами квітневої хвилі моніторингу найбільш гендерночутливим є видання Vежа – 62% (у лютому – 52%). Воно також одне з найбільш гендерночутливих серед медіа усіх 24 областей України. Друга позиція – за Вінниця-інфо (53%) (значно покращено результат, лютневий – 38%). Третя позиція – у сайту Nа Парижі (49%).

 

У кількох виданнях зафіксовані публікації на гендерну тематику: «Вінниця-інфо» та VinBazar розмістили матеріал «Не могла допустити, щоб зірвався виборчий процес»: вінницька поліцейська розповіла, як врятувала чоловіка під час виборів» та У Вінниці нагородили поліцейську, яка врятувала життя чоловіку (Фото). В них, окрім того, що популяризується професія поліцейської, яка стереотипно вважається чоловічою, показано роль жінки в охороні громадського порядку.  На сайті Vежа «У Вінниці відкрилася виставка картин офіцерки ЗСУ Наталії Жижко»  розповідається не лише про роботу жінки-офіцерки, але й про те, що цілком органічно поєднується на службі в армії і мисткиня, і військовослужбовиця.

Друковані медіа

У моніторинговий період було досліджено 144 публікації в п’яти друкованих виданнях Вінницької області: «33-й канал», «RІА», «Вінниччина», «РЕАЛ» та «Вінницька газета». Згідно отриманих даних, у матеріалах цих видань 46% експерток і 32% - героїнь. У лютому ці показники виглядали так: 38% героїнь і 40% експерток. Як бачимо, кількість експерток зросла, а героїнь – зменшилася.

Чи дотримуються вінницькі друковані медіа гендерного балансу? Хто ж більше уваги приділяв жінкам, а хто чоловікам?В яких соціальних ролях жінки  найчастіше виступали експертками та героїнями?

Жінки домінують у шести категоріях матеріалів. Причому на 100% - у темі спорту, 76% - культури та релігії, по 67% - в екологічній та розважальній темах. Дещо менше, 63% та 61%, у темах «соціальна політика/соцзахист» та «освіта та наука».  Це – суттєвий дисбаланс у бік жінок. Найбільш гендернозбалансована – тема освіти: 61% експерток та 40% героїнь. Найменше жінок – у благодійницькій тематиці (експерток – 25%, а героїні взагалі відсутні) та у «кримінальних» матеріалах (6% експерток та 12% героїнь). Порівняно з лютневою хвилею моніторингу, жінок у політичній тематиці представлено ще менше. Якщо минулого разу у цій темі було 25% експерток та 33% героїнь, то у квітні ще менше – 29% та 14% відповідно.

Щодо жінок як експерток, то їх найбільше у RIA – 63%, на другій позиції «33-й канал» та «Вінницька газета» - 46% та 47% відповідно. Третю позицію поділяють «Вінниччина» та «РЕАЛ» - 39% та 24%. Дисбаланс в бік жінок-експерток у RIA присутній у тематиці «освіта» та «благодійництво» - 100%. Також жінки переважають у темах культури (79%) та дозвілля (67%). Проте відсутні у темах «політики», «спорту», «війни».

Жінок як героїнь - ті, про яких пишуть, більше у «Вінницькій газеті» - 73%. Тут дисбаланс в бік жінок в освітянській темі. 38% «героїнь» у RIA. Це дещо ближче до балансу між чоловіками та жінками. Дещо поступається «33-й канал» - 35% героїнь, 21% у «Вінниччині» та 16% у «РЕАЛ».

Найбільш гендернозбалансованим у квітні є публікації видання «RIA»: тут зафіксовано 63% експерток (відповідно – 37% експертів) та 38% героїнь (62% героїв). Нагадаємо, що у лютому кращий показник був у газети «33-й канал». Причому видання було визнано найкращим серед 240 обласних за критерієм гендерного балансу.

Переважають чоловіки, як і лютому, у матеріалах газети «Реал» (76% експертів і 84% героїв).

 

Фемінітиви

Загалом у друкованих виданнях слова в жіночому роді на позначення професій, діяльності жінок використовуються у 87% напротивагу63% у лютому. Це – найвищий показник за останні роки. І він відстає від онлайн-видань лише на 2% (у квітні – 89%). Вживати фемінітиви це не лише правильно, але й модно.  100% фемінітивів вживає «Вінниччина». Більше 90% – у «RІА» та «Вінницької газети». Рівня 80% досяг «33-й канал», покращивши на 20% лютневі результати. Газета «Реал» позиціонує себе єдиним російськомовним регіональним виданням, але й ту фемінітиви з’являються, наприклад – «кассирши», «односельчанка».

У яких випадках видання вживали маскулінітиви (слова в чоловічому роді)? Наприклад, «Головний інфекціоніст області, професор Вінницького медуніверситету Лариса Мороз». Доречніше  вживати «головна спеціалістка, професорка», тим більш, що сама пані Лариса завжди комунікабельна, прогресивна спеціалістка, яка б точно не образилася, якби її посада була вжита у жіночому році. «Сімейний лікар Ірина Шамрай» - цілком органічно звучить «сімейна лікарка». Доречно було би писати «майстриня спорту», а не «майстер спорту України  міжнародного класу Мар'яна Шевчук». Тому експертки ще раз звертають увагу та  радять журналіст/к/ам, коректор/к/ам та випусковим редактор/к/ам більш уважно ставитися до вживання фемінітивів під час підготовки матеріалів.

За кількісними показниками найбільш гендерночутливим друкованим виданням Дніпропетровщини та однією з найбільш гендерночутливих в Україні стала у квітні газета «RІА» - 65%. Одразу три видання:  «Вінницька газета» (59%), «33-й канал» (54%) та «Вінниччина» (53%) подолали 50% бар’єру і це чудовий показник у другій моніторинговій хвилі.

 

У моніторинговий період експертки побачили в авторських матеріалах наявність  «стереотипів». Так, наприклад, у газеті “RIA” вийшов матеріал  ВІН І ВОНА. Нерівний  шлюб або чи буває кохання другої свіжості? (ідентичний на сайті видання). Цитата: «Чимало зрілих чоловіків шукають собі молодих подруг, керуючись при цьому різними мотивами — одним потрібна лялечка, гарна річ, інших приваблює молодість, третім просто бракує дочки, а четверті безтямно закохуються» І таких стереотипних висновків чимало в матеріалі авторки Єви Топлесс. Зрозуміло, що подібні дослідження розраховані на масову авдиторію і читаються, напевно, із захопленням. Втім, потрібно зважати і розуміти, що це закріплення певних штампів і стереотипів як і у молоді, так і у дорослих. Можливо, до таких тем потрібно ставитися більш коректно, уникаючи невиправданих та необгрунтованих висновків: «З юною чарівницею організм ніби омолоджується і страх пропадає…Тим паче це саме той вік у чоловіка, коли «біс у ребро». Звертаємо увагу колег, що такий контент неприпустимий, тож найвищий рівень гендерної чутливості видання – дуже умовний і воно може його втратити.

Викликає чимало питань щодо формування стереотипів і публікація у «33-му каналі» «Голих дівчат у Еміратах знімав вінницький фотограф" (посилання на інтернет версію): "Він збирає тусовки з простих сільських дівчат,не моделей, які готові  на все заради  закордонної поїздки", він своє "стадо" дівчаток регулярно "вигулює" (а міські дівчата «складні чи може сладені»?  і чи не продовжує формування ще радянського стереотипу про сільських дівчат? «стадо» - це загалом мова ненависті) Авторам матеріалу – Андрію Власенко та Вікторії Микитюк – експертка радить у подальшому уникати таких некоректних «штампів», тим більш у їхній волі було їх уникнути під час підготовки публікації.

Тематичні публікації

Одразу три тематичні публікації є у квітневих моніторингових номерах. Одна з них присвячена спортивним досягненням жінок у газеті «33-й канал» - «Чемпіонка світу з Вінниччини побила рекорд у Манчестері». В публікації йдеться про параолімпійку Мар’яну Шевчук, яка не зважаючи на проблеми із здоров’ям, б’є світові рекорди з пауерліфтингу і доводить, що зазвичай «чоловічі» види спорту підкоряються жінкам.

Дві публікації “RIA” теж присвячені жінкам. В одній розбивається стереотип про те, що жінкам не підкоряються «інженерні професії»: «Вінничанка розробляє авіаційні програми в Канаді». До того ж автор матеріалу значну увагу приділив програмам, спрямованим на залучення жінок, дівчаток до точних наук: «Головне завданняцихпрограм — популяризувати науку й збільшитиінтерессереддівчат і жінок до технічнихпрофесій. І, на мою думку, цеправильнийпідхід. Одним ізприкладівтакоїпрограмиможе бути «Womenin STEM» (жінки в науці, технологіях, інженерії, математиці — авт.)»

У другій публікації «Хто такі доули і чому жінки хочуть з ними народжувати» журналістка видання розповідає про незвичну і мало відому професію, цільовою аудиторією якої є виключно жінки.

Традиційно, чимало питань викликає рубрика «еротичне фото» на останній сторінці кожного видання «RІА». Замість «еротики» редакція пропонує відбір на конкурс «Міс-RІА» та безкоштовну фотосесію в студії «Індіго» найвродливішим учасницям. Красу, виходячи із контексту, визначає еротичне фото. Можливо, слід у редакції просто змінити назву рубрики на іншу, це може і розширити авдиторію учасниць, і, в той же час, залишити візуалізацію жіночої краси на сторінках видання?

Загалом більшість обласних видань мають у своєму заліку матеріали, присвячені проблемам дискримінації та руйнуванню гендерних стереотипів, що є досить позитивною тенденцією.

Підбиваючи підсумки аналізу друкованих видань, можна зробити наступні висновки. У публікаціях героями та експертами залишаються, як і у лютому, частіше чоловіки, аніж жінки. Найбільш генедернозбалансованим обласним друкованим виданням є «RIA». Як в друкованих, так і в онлайн-виданнях рекордно високий рівень вживання фемінітивів. У більшості друкованих видань присутні тематичні публікації на гендерну тематику.

Загальний Індекс гендерної чутливості вінницьких медіа у квітні – 53%. Це – найвищий показник по Україні. Ознайомитися з підсумковими результатами квітневого моніторингу регіональних медіа 24 областей (інфографіка) можна на сайті Волинського прес-клубу, а також на сторінці у Facebook.

Експертка з моніторингу –

Наталка Болховська,

Вінницький прес-клуб

___________________

Гендерний моніторинг журналістських матеріалів регіональних видань України відбувається у  межах проекту «Гендерночутливий простір сучасної журналістики», який реалізовується Волинським прес-клубом у партнерстві з Гендерним центром, Незалежною громадською мережею прес-клубів України за підтримки «Медійної програми в Україні», що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) і виконується міжнародною організацією Internews.